نام پروژه: پروژه شهید ستاری

کارفرما
آقای حسین خانی
آدرس
تهران شهید ستاری
سال شروع
1394
سال اتمام
1395
نمای رومی کلاسیک شهید ستاری